กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

เนื่องด้วยวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา...
กรกฎาคม 12, 20190 DownloadsDownload