กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

เนื่องด้วยวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดนากุ่มและวัดนาขวาง อ.บ่อเกลือ จ.น่าน