กิจกรรม ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔

เนื่องด้วยวันที่ ๑-๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรม ค่ายอบรมคุณธรรม...
กรกฎาคม 2, 20190 DownloadsDownload