กิจกรรม ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔

เนื่องด้วยวันที่ ๑-๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรม ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ณ อาคารพิทย์สิริ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน