กศจ.น่าน และสาธารณสุขจังหวัดได้ติดตามการดำเนินโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม

เนื่องด้วยวันศุกร์ ที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ทาง กศจ.น่าน และสาธารณสุขจังหวัดได้ติดตามการดำเนินโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม ณ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


กิจกรรมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องด้วยวันศุกร์ ที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารพิทย์สิริ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องด้วย วัน พฤหัสบดี ที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้ทำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖๗ พรรษา ณ บริเวณพื้นที่บ้านห่างทางหลวง ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน


กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

เนื่องด้วยวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดนากุ่มและวัดนาขวาง อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

 


กิจกรรม ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔

เนื่องด้วยวันที่ ๑-๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรม ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ณ อาคารพิทย์สิริ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน