๓๐ ปี โรงเรียนบ่อเกลือ

เนื่องด้วยวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน...
มิถุนายน 28, 20190 DownloadsDownload