๓๐ ปี โรงเรียนบ่อเกลือ

เนื่องด้วยวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ ๓๐ ปี โรงเรียนบ่อเกลือขึ้น ณ อาคารพิทย์สิริ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน