การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม

เนื่องดัวยวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม...
มิถุนายน 23, 20190 DownloadsDownload