พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เนื่องด้วยวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนบ่อเกลือ ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู...
มิถุนายน 13, 20190 DownloadsDownload