พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เนื่องด้วยวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนบ่อเกลือ ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ อาคารพิทย์สิริ โรงเรียนบ่อเกลือจังหวัดน่าน