กิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดน่าน

เนื่องด้วยวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้เป็นเจ้าภาพ จัดกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดน่านขึ้น ณ อาคารพิทย์สิริ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน