ตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เนื่องด้วย วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุยายน ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา...
มิถุนายน 6, 20190 DownloadsDownload