ตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เนื่องด้วย วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุยายน ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อรับรองพรรค B.K. Development ให้เป็นสภานักเรียน ณ ใต้ถุนอาคาร ๑ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน