ประกวดคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี ๒๕๖๒

กลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนบ่อเกลือ รับการประเมิน การประกวดคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต...
มิถุนายน 5, 20190 DownloadsDownload