กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๕๖๒

เนื่องด้วยวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาขึ้น ณ อาคารพิทยสิริ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน