กิจกรรม รายงานตัว มอบตัว และสอบวัดความรู้เพื่อจัดห้องเรียน

เนื่องด้วยวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรม รายงานตัว มอบตัว และสอบวัดความรู้เพื่อจัดห้องเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ขึ้น ณ ใต้ถุนอาคารเรียน ๑ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน