กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖

เนื่องด้วยวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ...
กุมภาพันธ์ 28, 20190 DownloadsDownload