กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖

เนื่องด้วยวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ บริเวณโรงเรียนบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน