กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ปีพ.ศ.๒๕๖๒

เนื่องด้วยวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ่อเกลือ ปี ๒๕๖๒

เนื่องด้วยวันที่ ๒๑กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ่อเกลือ เพื่อเผยแพร่ผลงานแต่ละกลุ่มสาระ และจัดกิจกรรม เกม กีฬา ต่างๆให้กับผู้มาเยี่ยมชม ณ โรงยิมอเนกประสงค์โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน