งานของดีบ่อเกลือ ๒๕๖๒

เนื่องด้วยวันที่ ๑-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ทางอำเภอบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมของดีบ่อเกลือ ทางโรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิด ณ สนามกีฬา โรงเรียนบ่อหลวง