กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖

เนื่องด้วยวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ บริเวณโรงเรียนบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ปีพ.ศ.๒๕๖๒

เนื่องด้วยวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ่อเกลือ ปี ๒๕๖๒

เนื่องด้วยวันที่ ๒๑กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ่อเกลือ เพื่อเผยแพร่ผลงานแต่ละกลุ่มสาระ และจัดกิจกรรม เกม กีฬา ต่างๆให้กับผู้มาเยี่ยมชม ณ โรงยิมอเนกประสงค์โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


กิจกรรมเดินทางอยู่ค่ายพักแรม ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เนื่องด้วยวันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขึ้น ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


งานของดีบ่อเกลือ ๒๕๖๒

เนื่องด้วยวันที่ ๑-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ทางอำเภอบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมของดีบ่อเกลือ ทางโรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิด ณ สนามกีฬา โรงเรียนบ่อหลวง