โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน “อบอุ่นใจ…เพื่อน้องผู้ห่างไกล”

เนื่องด้วยวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนบ่อเกลือ นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน...
มกราคม 31, 20190 DownloadsDownload