กิจกรรมวันคริสต์มาส และวันขี้นปีใหม่

เนื่องด้วยวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส และวันขี้นปีใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงยิมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน