โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน “อบอุ่นใจ…เพื่อน้องผู้ห่างไกล”

เนื่องด้วยวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนบ่อเกลือ นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน “อบอุ่นใจ…เพื่อน้องผู้ห่างไกล” ณ บริเวณสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

 


กิจกรรมวันคริสต์มาส และวันขี้นปีใหม่

เนื่องด้วยวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส และวันขี้นปีใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงยิมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน