กีฬาสีภายในโรงเรียนบ่อเกลือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เนื่องด้วยวันที่ ๒๙-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนบ่อเกลือ ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในขึ้น...
ธันวาคม 2, 20180 DownloadsDownload