กีฬาสีภายในโรงเรียนบ่อเกลือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เนื่องด้วยวันที่ ๒๙-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนบ่อเกลือ ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในขึ้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน