เหล่าสภากาชาดจังหวัดน่าน ได้ติดตามและตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

เนื่องด้วยวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทางเหล่าสภากาชาดจังหวัดน่าน ได้ติดตามและตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


มอบทุนการศึกษาให้กับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญ ในการแข่งกีฑามัธยมน่านเกมส์

เนื่องด้วยวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทางโครงการกุหลาบบ่อเกลือ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญ ในการแข่งกีฑามัธยมน่านเกมส์ในวันที่ ๑๖-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา