เข้าร่วมกิจกรรมกรีฑามัธยมน่านเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เนื่องด้วยวันที่ ๑๖-๑๗ พ.ย. ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนบ่อเกลือ ได้นำนักเรียน นักกีฬา วงโยธวาทิตโรงเรียน และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมกรีฑามัธยมน่านเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารจังหวัดน่าน


ติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนบ่อเกลือ

เนื่องด้วยวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทางคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณนำโดย นายธนศาล วิธีเจริญ นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ สำนักงบประมาณ และเจ้าหน้าที่จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำโดย นางวิมลรัตน์ จันทร์สกาว ผอ.สำนักตรวจงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๗ เข้าติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ในโครงการพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี