สถานีตำรวจภูธรบ่อเกลือ พบปะนักเรียน

เนื่องด้วย วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทางสถานีตำรวจภูธรบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ได้มาพบปะพูดคุยทำความเช้าใจเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ่อเกลือ พร้อมทั้งอบรมนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการเป็นจราจรคอยดูแลรถเข้าออกบริเวณโรงเรียน