ผ้าป่าการศึกษากองทุนกุหลาบบ่อเกลือ

เนื่องด้วยวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทางศิษย์เก่าสวนกุหลาบ ได้ทอดผ้าป่าการศึกษากองทุนกุหลาบบ่อเกลือ เพื่อมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนบ่อเกลือที่ขาดแคลน ณ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน