กิจกรรมทำบุญอาคารพิทย์สิริ และประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เนื่องด้วยวันที่ ๙ พฤศจิกายน. ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนบ่อเกลือ จ. น่าน ได้จัดกิจกรรมทำบุญอาคารพิทย์สิริ...
พฤศจิกายน 9, 20180 DownloadsDownload