ติดตามตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ่อเกลือ

เนื่องด้วยวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทางสำนักพระราชวัง และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน...
พฤศจิกายน 7, 20180 DownloadsDownload