ติดตามตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ่อเกลือ

เนื่องด้วยวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทางสำนักพระราชวัง และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่324 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดน่าน เขต ๒ ได้ ติดตามตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน