กิจกรรม”หงสา…มิตรชิดใกล้” HONGSA…We ARE FAMILY ให้ความรู้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

เนิ่องด้วยวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทางบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้จัดกิจกรรม”หงสา…มิตรชิดใกล้” HONGSA…We ARE FAMILY ให้ความรู้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ณ โรงยิมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


เหล่าสภากาชาดจังหวัดน่าน ได้ติดตามและตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

เนื่องด้วยวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทางเหล่าสภากาชาดจังหวัดน่าน ได้ติดตามและตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


มอบทุนการศึกษาให้กับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญ ในการแข่งกีฑามัธยมน่านเกมส์

เนื่องด้วยวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทางโครงการกุหลาบบ่อเกลือ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญ ในการแข่งกีฑามัธยมน่านเกมส์ในวันที่ ๑๖-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา

 


เข้าร่วมกิจกรรมกรีฑามัธยมน่านเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เนื่องด้วยวันที่ ๑๖-๑๗ พ.ย. ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนบ่อเกลือ ได้นำนักเรียน นักกีฬา วงโยธวาทิตโรงเรียน และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมกรีฑามัธยมน่านเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารจังหวัดน่าน


ติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนบ่อเกลือ

เนื่องด้วยวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทางคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณนำโดย นายธนศาล วิธีเจริญ นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ สำนักงบประมาณ และเจ้าหน้าที่จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำโดย นางวิมลรัตน์ จันทร์สกาว ผอ.สำนักตรวจงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๗ เข้าติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ในโครงการพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี


สถานีตำรวจภูธรบ่อเกลือ พบปะนักเรียน

เนื่องด้วย วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทางสถานีตำรวจภูธรบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ได้มาพบปะพูดคุยทำความเช้าใจเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ่อเกลือ พร้อมทั้งอบรมนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการเป็นจราจรคอยดูแลรถเข้าออกบริเวณโรงเรียน

 


ผ้าป่าการศึกษากองทุนกุหลาบบ่อเกลือ

เนื่องด้วยวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทางศิษย์เก่าสวนกุหลาบ ได้ทอดผ้าป่าการศึกษากองทุนกุหลาบบ่อเกลือ เพื่อมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนบ่อเกลือที่ขาดแคลน ณ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


กิจกรรมทำบุญอาคารพิทย์สิริ และประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เนื่องด้วยวันที่ ๙ พฤศจิกายน. ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนบ่อเกลือ จ. น่าน ได้จัดกิจกรรมทำบุญอาคารพิทย์สิริ และประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑


ติดตามตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ่อเกลือ

เนื่องด้วยวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทางสำนักพระราชวัง และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่324 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดน่าน เขต ๒ ได้ ติดตามตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน