กิจกรรม วันสันติภาพโลก ๒๕๖๑

เนื่องด้วยวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรม วันสันติภาพโลก...
กันยายน 28, 20180 DownloadsDownload