โรงเรียนแม่จริม จังหวัดน่าน ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพ โรงเรียนบ่อเกลือ

เนื่องด้วยวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน...
สิงหาคม 28, 20180 DownloadsDownload