กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เนื่องด้วย วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนบ่อเกลือ ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขึ้น ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน