โรงเรียนบ่อเกลือ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร ณ บดินทรเทพยวรางกูร

เนื่องด้วยวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทางคณะครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนบ่อเกลือ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร ณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ศาลาประชาคม อำเภอบ่อเกลือ