กิจกรรมการวาดภาพ และช่างตัดผม

เนื่องด้วยวันที่ ๒๗-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ทาง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership school project ได้จัดกิจกรรมการวาดภาพ และช่างตัดผม ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ่อเกลือ ณ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


โรงเรียนแม่จริม จังหวัดน่าน ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพ โรงเรียนบ่อเกลือ

เนื่องด้วยวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพ โรงเรียนบ่อเกลือ ณ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

 


กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เนื่องด้วย วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนบ่อเกลือ ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขึ้น ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


โรงเรียนบ่อเกลือ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร ณ บดินทรเทพยวรางกูร

เนื่องด้วยวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทางคณะครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนบ่อเกลือ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร ณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ศาลาประชาคม อำเภอบ่อเกลือ