กิจกรรม แห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เนื่องด้วยวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนบ่อเกลือ ได้จัดกิจกรรม แห่เทียนพรรษา...
กรกฎาคม 26, 20180 DownloadsDownload