กิจกรรม แห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เนื่องด้วยวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนบ่อเกลือ ได้จัดกิจกรรม แห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณวัดนากลุ่ม และวันนาขวาง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน