วันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เนื่องด้วยวันที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรม วันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ บริเวณใต้ถุนอาคารเรียน ๑ โรงเรียนบ่อเกลือจังหวัดน่าน


สวนเกษตรแก้จน

เนื่องด้วย วันที่ ๒๓ -๒๕ กรกฎาคม 2561 ทางโรงเรียนบ่อเกลือ จ. น่าน ร่วมกับ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง คณะครู นักเรียน อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและวิธีการดูแลสวนเกษตรแก้จน ร่วมกับมูลนิธิมีชัยพัฒนา จ. บุรีรัมย์ กิจกรรมปลูกผักในตะกร้า กระโจมเห็ด ATM ปลูกผักบุ้งในกะละมัง ปลูกแก้วมังกรในวงบ่อ