กิจกรรม แห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เนื่องด้วยวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนบ่อเกลือ ได้จัดกิจกรรม แห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณวัดนากลุ่ม และวันนาขวาง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


วันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เนื่องด้วยวันที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรม วันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ บริเวณใต้ถุนอาคารเรียน ๑ โรงเรียนบ่อเกลือจังหวัดน่าน


สวนเกษตรแก้จน

เนื่องด้วย วันที่ ๒๓ -๒๕ กรกฎาคม 2561 ทางโรงเรียนบ่อเกลือ จ. น่าน ร่วมกับ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง คณะครู นักเรียน อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและวิธีการดูแลสวนเกษตรแก้จน ร่วมกับมูลนิธิมีชัยพัฒนา จ. บุรีรัมย์ กิจกรรมปลูกผักในตะกร้า กระโจมเห็ด ATM ปลูกผักบุ้งในกะละมัง ปลูกแก้วมังกรในวงบ่อ


พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

เนื่องด้วยวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรม พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


จัดกิจกรรมพัฒนาครู ยุค 4.0

เนื่องด้วยวันที่ ๒๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทางชมรมครูเก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและกองทุนกุหลาบบ่อเกลือ จัดกิจกรรมพัฒนาครู ยุค 4.0 และสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนานักเรียนโรงเรียนบ่อเกลือ ณ อาคารเรียน ๑ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


อบรมมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP

เนื่องด้วยวันที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ทางสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ อาหารแห่งชาติ ร่วมกับโรงเรียนบ่อเกลือ จัดอบรมมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP ณ ใต้ถุนอาคารเรียน ๑ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


โครงการ “น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ” ครั้ง 2

เนื่องด้วยวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทางชมนมที่พักจังหวัดน่าน ได้จัดโครงการ “น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ” ครั้ง 2 ณ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


อบรม “คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ “

เนื่องด้วยวันที่ ๒๘-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรม อบรม “คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ใต้ถุนอาคารเรียน ๑ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน