กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เนื่องด้วยทางโรงเรียนบ่อเกลือ ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ณ ใต้ถุนอาคารเรียน...
มิถุนายน 14, 20180 DownloadsDownload