กิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เนื่องด้วยทางโรงเรียนบ่อเกลือ ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ณ ใต้ถุนอาคารเรียน...
มิถุนายน 14, 20180 DownloadsDownload