กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เนื่องด้วยทางโรงเรียนบ่อเกลือ ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ณ ใต้ถุนอาคารเรียน ๑ โรงเรียนบ่อเกลือ


กิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เนื่องด้วยทางโรงเรียนบ่อเกลือ ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ณ ใต้ถุนอาคารเรียน ๑ โรงเรียนบ่อเกลือ