ปฐมนิเทศ นักเรียน ม.๑,๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑

เนื่องด้วยวันที่ ๙-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศ...
พฤษภาคม 10, 20180 DownloadsDownload