ปฐมนิเทศ นักเรียน ม.๑,๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑

เนื่องด้วยวันที่ ๙-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศ และเข้าค่ายปรับพื้นฐานความรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ณ โรงเรียนบ่อเกลือจังหวัดน่าน