โครงการสร้างฝายมีชีวิต ณ ลำห้วยริม โรงเรียนบ่อเกลือ จ. น่าน

เนื่องด้วยวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนบ่อเกลือ เข้าร่วมร่วมโครงการสร้างฝายมีชีวิต ณ ลำห้วยริม อ. บ่อเกลือ จ. น่าน โดยศูนย์ประสานงานประชาคม จ. น่าน. โรงพยาบาลน่าน ซีพีออล หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๓๒ ผู้นำ ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนบ่อเกลือ

 


ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เนื่องด้วยวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ใต้ถุนอาคารเรียน ๑ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


ปฐมนิเทศ นักเรียน ม.๑,๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑

เนื่องด้วยวันที่ ๙-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศ และเข้าค่ายปรับพื้นฐานความรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ณ โรงเรียนบ่อเกลือจังหวัดน่าน