ปัจฉิม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖

เนื่องด้วยในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมปัจฉิม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธงและใต้ถุนอาคารเรียน ๑ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา

เนื่องด้วยวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา
ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน